Hoe kunnen we helpen?

Misschien hebben we uw vraag al beantwoord. Kijk op onze FAQ-pagina voor een aantal snelle antwoorden. Of stuur ons een bericht op onze contactpagina.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat hij u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Dankzij cookies kunnen webtoepassingen op u als individu reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en afkeren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze beter af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse, waarna de gegevens uit het systeem worden verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons u een betere website te bieden, doordat ze ons in staat stellen na te gaan welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u verkiest met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd als u daar de voorkeur aan geeft. Hierdoor kunt u mogelijk niet ten volle profiteren van de website.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites die voor u interessant kunnen zijn. Zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er echter rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en kennis te nemen van de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

Beheer van uw persoonlijke informatie
U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke informatie op de volgende manieren te beperken:

- telkens wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoekt u naar het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door wie dan ook wordt gebruikt voor direct marketing doeleinden
- als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons dat te laten weten via onze Contactinformatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, distribueren of leasen aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie te sturen over derden waarvan wij denken dat u die interessant vindt, als u ons laat weten dat u dat wilt.

U kunt de details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben onder de Data Protection Act 1998. Hiervoor zal een kleine vergoeding moeten worden betaald. Indien u een kopie wenst van de informatie die wij over u bewaren, kunt u dit verzoek per e-mail aan ons richten via onze contactgegevens.

Indien u van mening bent dat de informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, kunt u ons zo spoedig mogelijk schrijven of e-mailen op het hierboven vermelde adres. Wij zullen de onjuist gebleken informatie onmiddellijk corrigeren.


Lijst van cookies die wij verzamelen
In de onderstaande tabel vindt u een lijst van cookies die wij verzamelen en welke informatie zij opslaan.

Cookie Naam
Cookie Beschrijving
FORM_KEY Slaat willekeurig gegenereerde sleutel op die wordt gebruikt om vervalste verzoeken te voorkomen.
PHPSESSID Uw sessie ID op de server.
GUEST-VIEW Hiermee kunnen gasten hun bestellingen bekijken en bewerken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagen en kijkgeschiedenis, als u daarom hebt gevraagd.
STF Informatie over producten die u naar vrienden hebt gemaild.
STORE De winkelweergave of taal die u hebt geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant cookies mag gebruiken.
MAGE-CACHE-SESSID Maakt caching van inhoud in de browser mogelijk, zodat pagina's sneller laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Maakt caching van inhoud in de browser mogelijk, zodat pagina's sneller laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTIE-INVALIDATIE Maakt caching van inhoud in de browser mogelijk, zodat pagina's sneller laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Maakt caching van inhoud in de browser mogelijk, zodat pagina's sneller laden.
SECTIE-DATA-IDS Maakt caching van inhoud in de browser mogelijk, zodat pagina's sneller laden.
PRIVÉ_CONTENT_VERSION Maakt caching van inhoud in de browser mogelijk, zodat pagina's sneller laden.
X-MAGENTO-VARY Maakt caching van inhoud op de server mogelijk, zodat pagina's sneller laden.
MAGE-VERTAAL-BESTAND-VERSIE Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.